Jazy odrzańskie

Jazy odrzańskie

26 czerwca 2023

Fanów żeglugi rzecznej z pewnością zainteresują nasze ostatnie prace montażowe na Odrzańskiej Drodze Wodnej. 

Do naszych działań należy budowa układu zasilania i sterowania śluzami na stopniach wodnych.

Obiekty wyposażamy w rozdzielnice zasilające oraz szafy automatyki - modernizacja ta umożliwi sterowanie tymi instalacjami z nowobudowanych sterowni.

Nasze produkty zastąpią wysłużone rozdzielnice i umożliwią sterowanie tymi obiektami z poziomu tworzonych także przez nasz zespół systemów nadrzędnych SCADA, polepszą dotychczasową obsługę tych obiektów hydrotechnicznych, a w przyszłości umożliwią integrację z centralnym systemem umożliwiającym zdalny nadzór na tymi obiektami. 

Inwestycja wpłynie korzystnie nie tylko na poprawę warunków żeglugowych na Odrze, ale również znacznie poprawi bezpieczeństwo przeciwpowodziowe okolicznych terenów.

logo-eu.png