Kogeneracja gazowa

Fabryka

Nasze doświadczenie obejmuje kilkanaście wdrożeń układów zasilania i sterowania gazowymi węzłami kogeneracyjnymi.

Współpracujemy z wiodącymi na świecie dostawcami silników kogeneracyjnych. Wdrażamy kogeneratory zasilane biogazem, metanem i gazem ziemnym.

  • Instalacje wyprowadzenia mocy elektrycznej z silników kogeneracyjnych
  • Automatyka i zasilanie potrzeb własnych kogeneratora
  • Wizualizacja i sterowanie kogeneratorami z poziomu SCADA lub HMI

Integracje

Integracja układów pomiarowych (ciepło, energia elektryczna, gaz)
Integracja instalacji kogeneracyjnych z istniejącymi systemami sterowania

logo-eu.png