Systemy zasilania

Będąc wykonawcą robót branży elektrycznej staramy się dostarczyć Klientowi końcowemu kompleksowe rozwiązanie zasilania obiektów w energię elektryczną SN oraz nN.

Co robimy?

Nasza oferta obejmuje praktycznie cały zakres robót elektrycznych:

 • Modernizacje pól i rozdzielnic SN,
 • Dostawy i zabudowy stacji kontenerowych,
 • Budowa i przebudowa przyłączy elektrycznych obiektów przemysłowych,
 • Dostawy i montaż systemów zasilania rezerwowego w oparciu o agregaty spalinowe,
 • Dostawa i zabudowa transformatorów i rozdzielnic nN,
 • Budowa i montaż tras kablowych oraz połączeń szynowych,
 • Wykonawstwo wewnętrznych instalacji kubaturowych 230/400V,
 • Oświetlenie obiektów i terenu,
 • Prefabrykacja rozdzielnic nN oraz szaf automatyki,
 • Układy kompensacji mocy biernej,
 • Budowa i kompletacja systemów napędowych dla maszyn i przenośników taśmowych,
 • Modernizacje przemysłowych instalacji zasilania.

Czym dysponujemy?

Swoje zadania realizujemy w oparciu o sprawdzone produkty naszych stałych partnerów z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy naszej kadry inżynierskiej. Jako firma dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym i magazynowym dzięki czemu jesteśmy w stanie samodzielnie realizować najtrudniejsze zadania. Posiadamy także własne brygady montażowe, co pozwala nam na zachowanie bardzo dużej elastyczności w trakcie wykonywania prac montażowych.

W czym się specjalizujemy?

Przez lata naszej działalności udało nam się wyspecjalizować w kilku gałęziach naszej całej działalności:

 1. Instalacje zasilania w tunelach drogowych wraz z realizacją instalacji towarzyszących (wentylacja, oddymianie, ppoż, oświetlenie podstawowe oraz awaryjne)
 2. Układy kogeneracji gazowej wraz z instalacjami pomocniczymi, układami pomiarowymi oraz wyprowadzeniem mocy elektrycznej zarówno na poziomie SN i nN.
 3. Układy zasilająco-sterownicze dla węzłów ciepłowniczych (instalacje odpylania, węzły pomp obiegowych).