Projektowanie

Realizujemy zadania inwestycyjne w trybie „Zaprojektuj i Buduj” w związku z czym proponujemy także wsparcie Naszej Firmy już na etapie prac koncepcyjnych. Powstający na ich podstawie projekt uwzględnia preferowane przez Państwa rozwiązania techniczne, dostawców, producentów oraz jest realizowany perfekcyjnie i terminowo.

Jesteśmy w stanie opracować niezbędną dokumentację projektową począwszy od etapu koncepcji, a skończywszy na dokumentacji wykonawczej.

W ramach naszej działalności oferujemy opracowanie:

  • Wielobranżowych koncepcji technicznych,
  • Programów Funkcjonalno-użytkowych (PFU),
  • Projektów Budowlanych,
  • Projektów Wykonawczych.

Początkowo prace projektowe skupiały się wokół branży elektrycznej i automatyki przemysłowej jednak obecnie przy współpracy z zewnętrznymi podmiotami jesteśmy w stanie zaoferować również wielobranżowe usługi projektowe.