Automatyka i sterowanie

Voltar System zrealizowała już ponad 100 dużych i średnich złożonych systemów automatyki zdobywając przy tym szerokie doświadczenie przy automatyzacji procesów technologicznych w wielu gałęziach przemysłu, a w szczególności:

 • w przemyśle ciepłowniczym,
 • w sterowaniu obiektami gospodarki wodno-ściekowej (oczyszczalnie ścieków, przepompownie, tłocznie),
 • w przemyśle koksowniczym,
 • w przemyśle drogowym (systemy bezpieczeństwa w tunelach drogowych),
 • w przemysłowych instalacjach HVAC.

Posiadane przez Voltar know-how, wypracowane i sprawdzone w praktyce rozwiązania projektowe, programowe i organizacyjne, bogata baza narzędzi sprzętowych i programowych oraz zespół kompetentnych i doświadczonych pracowników pozwalają na podjęcie się realizacji w szerokim zakresie automatyki przemysłowej. Dziedziny, w których dysponujemy największym doświadczeniem to:

 • Automatyzacja procesów ciągłych,
 • Automatyzacja procesów dyskretnych opartych o rozbudowane sterowania sekwencyjne
 • Realizacja złożonych zadań komunikacyjnych
 • Migracja systemów wizualizacji i automatyki,
 • Sterowanie systemami napędowymi,
 • Centralne systemy nadzoru nad procesem - akwizycja, archiwizacja, raportowanie i prezentacja w sieci zakładowej danych pochodzących z wielu różnych systemów sterowania
 • Integracja systemów sterowania z systemami bezpieczeństwa takimi jak: instalacje oddymiania, ppoż, monitoringu CCTV.

Klientowi końcowemu oferujemy kompleksowy dobór i oprogramowanie przemysłowych sterowników PLC oraz paneli operatorskich HMI firm:

 • BECKHOFF,
 • SCHNEIDER,
 • ABB,
 • SIEMENS,
 • GE FANUC,
 • MITSUBISHI,
 • SAIA,
 • FATEK,
 • INVENTIA,
 • UNITRONIX,
 • WIENTEK,
 • ESA.

Dodatkowo jesteśmy integratorem systemów operatorskich SCADA:

 • VIJEO Citect,
 • WINTOUCH,
 • iFix,
 • Proficy,
 • VENO.

Jesteśmy również certyfikowanym integratorem pakietu ASIX.